Laboratory and Research Services Center

با عنایت به منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلان کشوری مبتنی بر حمایت از اقتصاد ملی، رونق تولید و استفاده از ظرفیت‌های عظیم انسانی، ساختاری و تجهیزات دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز خدمات آزمایشگاهی  و تحقیقاتی در دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه با مایت‌های بی‌نظیر پژوهشگاه و شبکه‌های ازمایشگاهی سازمان مرکزی راه‌اندازی گردید. این مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی با هدف اعمال مدیریت متمرکز و اجرای فرایندهای برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل فعالیت‌های مراکز تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها، مراکز خدماتی و واحدهای پژوهشی در دی ماه 1398 در واحد کرمانشاه آغاز به کار نمود. کلیه خدمات این مرکز را می‌توان بصورت ذیل بیان نمود:

  1. طراحی و تولید قطعات و تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی
  2. تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون دستگاه ها و تجهیزات
  3. خدمات مشاوره‌ای آزمایشگاهی
  4. برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، کارگاهی و آزمایشگاهی
  5. خدمات تحقیقاتی در قالب مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه‌های مختلف