Laboratory and Research Services Center

 

یکی از اهداف اصلی مرکز خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی درآمدزایی در این حوزه می‌باشد. لذا، راه‌اندازی مراکز خدماتی مختلف در دستور کار این بخش قرار گرفت. این مراکز عبارتند از:

  1. مرکز خدمات و سرویس تجهیزات آزمایشگاهی و ماشین‌آلات صنعتی
  2. مرکز خدمات تخصصی خودرو
  3. مرکز خدمات تخصصی زبان انگلیسی
  4. مرکز خدمات تولید و فروش ملزومات عینک
  5. مرکز خدمات ویراستاری